• 0212 903 0923
  • info@americantime.com.tr

Sınavlar

Bir seviyede toplam 4 adet sınav uygulanır. Bir üst seviyeye geçebilmeniz için ortalamanızın 70 olması gerekmektedir. Başarı notunuzun 65-69 arası olması durumunda öğretmeniniz geçmeniz yönünde karar verebilir (koşullu geçme – probation) ancak bu durumda bir üst kurda ekstra çaba ortaya konması gerekeceği unutulmamalıdır.