• 0212 903 0923
  • info@americantime.com.tr

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI


Web sitenizde bulunan kariyer başvuru formunu doldurmak suretiyle sizinle irtibat kurmaktayım. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince American Time Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından hazırlanan “Aydınlatma Metni” çerçevesinde kişisel verilerimin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.

Adım, soyadım, doğum tarihim, TC kimlik numaram, telefon numaram, elektronik posta adresim, mezun olduğum ya da okuduğum okul, bölüm ve sınıfım, okulumu bitirme derecelerim, çalışmakta olduğum işyerimle ilgili bilgilerimin;

amaçlarıyla şirketiniz veri kayıt sistemlerine kaydedilmesine ve bu sistemlerde sınıflandırılarak mevzuatın öngördüğü ve kurumunuzca takdir edilecek süre boyunca saklanmasına, gereken iletişim faaliyetinin gerçekleştirilmesi amacıyla hizmet alınan sms ve mailing firmalarıyla ve kayıtlarınızın saklandığı müşteri ilişkileri yazılımını yazan firmayla paylaşılmasına, tamamen özgür irademle hiçbir baskı altında kalmadan izin verdiğimi kabul ve beyan ediyorum.

Kişisel verilerimin işlenmesi ile ilgili olarak her zaman veri sorumlusu olan şirketinizden bilgi alma, verilerin işlenme amacına uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenme, eksik/yanlış işlenme durumunda düzeltme talep etme, verileri güncelleme, ahlak ve adaba aykırı verilerin tamamen ya da kısmen silinmesini talep etme ve amacı dışında kullanılan verilerimle ilgili vermiş olduğum onayı tamamen veya kısmen geri alma hakkımın olduğunu bildiğimi kabul ve beyan ederim.


KARİYER BAŞVURU FORMU KVKK AYDINLATMA METNİKişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“ KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla American Time Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (“ American Time”) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

I. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, American Time tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:


II. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz, amaçlar ile sınırlı olarak, bunların yerine getirilebilmesi ve veri güvenliğinizin sağlanması için gereken ölçüde ve sınırlı olmak kaydıyla;

Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli tüm tedbirler Şirket’imiz tarafından alınarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda aktarılabilecektir:


III. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, insan kaynakları faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından şirket merkezimize gelerek iş başvurusunda bulunmanız, internet sitemizde kariyer başvuru formu doldurmanız, e-posta yoluyla iş başvurusunda bulunmanız, suretiyle açık rızanıza dayalı olarak toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


IV. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

American Time Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aydınlatma metninin tamamını okudum, anladım